Политика конфиденциальности

Datu aizsardzība

Personas dati

Personas dati ir jebkuri dati, kas satur ziņas par noteiktās fiziskās vai juridiskās personas, kuras personību var noteikt, personīgām vai īpašuma attiecībām. Pie tām attiecas, piemēram, vārds, uzvārds, elektroniskā adrese, mājas adrese, dzimums, dzimšanas datums vai pat vecums.

Datu vākšana un glabāšana iekšsistēmas un statistiskiem mērķiem

Jūs varat apmeklēt mūsu mājaslapu, neatstājot nekādu datu, kas attiecas uz jūsu personību. Mēs saglabājām tikai pieejas datus bez attiecības uz konkrētu personu. Šie dati tiek apstrādāti vienīgi ar mērķi uzlabot mūsu piedāvājumus un neļauj izdarīt secinājumus atbilstoši Jūsu personībai. Katru reizi apmeklējot mūsu mājaslapu Jūsu interneta brauzeris tehnisko iemeslu dēļ automātiski nodod uz mūsu web-serveri šādu informāciju:

Jūsu izmantojamā pieslēguma esošā IP-adrese;

Ja Jūs pārgājāt uz mūsu mājaslapu pēc atsauces, lappusi, no kuras tika veikta pāreja;

Lappuses, kuras jūs apmeklējāt mūsu mājaslapā;

Jūsu apmeklējuma datumu un laiku;

Jūsu izmantojamu operētājsistēmu, brauzera nosaukumu (piemēram, Internet Explorer, Firefox, utt.) un tā versiju.

Šie dati tiek glabāti anonīmi un tiek izmantoti vienīgi statistikas mērķiem (piemēram, lai uzzinātu, cik bieži tiek apmeklētas mūsu mājaslapas atsevišķas lappuses, tīmekļa un sistēmas tehniskai kontrolei, ar mērķi noteikt kļūmes servera darbā (log-faili).

Datu vākšana un glabāšana interneta analīzei / lietotāju profiliem

Šī mājaslapa izmanto interneta analīzei Google Analytics servisu. Šo pakalpojumu piedāvā korporācija Google Inc. („Google”). Google Analytics serviss izmanto „Cookies”, t.i. teksta faili, kas glabājas jūsu datorā, lai analizētu mūsu interneta piedāvājumu izmantošanu. Informācija par mūsu mājaslapas izmantošanu, kas saņemta pateicoties šiem failiem, tiek nodota uz  Google korporācijas serveri ASV un glabājas tajā. IP-anonimizācijas funkcijas aktivizēšanas gadījumā šajā mājaslapā jūsu IP-adrese tiks nodota nošķeltā veidā Eiropas savienības dalībnieku valstīs vai Vienošanās par Eiropas ekonomisko telpu citu dalībnieku valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota pilna IP-adrese serverim Google ASV un tur nošķelta.

Google izmanto šo informāciju ar mūsu piekrišanu mājaslapas izmantošanas analīzei, mājaslapas funkcionēšanas atskaišu sastādīšanai, kā arī citu pakalpojumu piedāvāšanai.

Jūsu IP-adrese netiks saglabāta kopā ar citiem jūsu apmeklēšanas datiem. Jūs varat aizliegt izmantot Cookies, izmainot atbilstošus iestādījumus savā brauzerī; tomēr, iespējams, ne visas šīs mājaslapas funkcijas būs Jums pieejamas. Arī, Jūs varat aizliegt Google datu vākšanu un to sekojošu analīzi (ieskaitot IP-adresi), kurš tiek veikts ar Cookies palīdzību, uzstādot speciālu plaginu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Papildus informāciju par izmantošanas iespējām un informācijas aizsardzību var atrast http://www.google.com/analytics/terms/gb.html vai https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv. Atzīmēsim, ka šajā mājaslapā Google Analytics tiek izmantots ar kodu «gat._anonymizeIp();», lai nodrošinātu IP-adrešu anonīmu vākšanu (tā sauktā IP- maskēšana).

Personas datu vākšana, apstrāde un nodošana

Personas datu vākšana notiek, ja Jūs labprātīgi paziņojiet par tiem kontakta nodibināšanas ietvaros. Mēs izmantojam Jūsu datus vienīgi tam, lai piedāvātu Jums nepieciešamo informāciju vai sniegtu pakalpojumus. Tas nozīmē, ka tiek saglabāta un apstrādāta tikai tā informācija un tie dati, kuri ir pilnībā nepieciešami mums, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu vai lai nodrošinātu līgumattiecības.

Kontakta dibināšanai mēs lūdzam paziņot noteiktās personīgās ziņas, piemēram, Jūsu elektroniskā pasta adresi, Vārdu, uzvārdu, mājas adresi. Šie dati mums ir nepieciešami, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu vai Jūsu pieteikuma pārbaudei. Jūsu personīgie dati var tikt bloķēti turpmākai apstrādei pēc visu formalitāšu precizēšanas, kas saistītas ar līgumattiecību nodibināšanu vai to izbeigšanu, un izņemti, izbeidzoties noteiktiem nodokļu un tirgus glabāšanas termiņu tiesībām.

Personas tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Iesniedzot rakstisku iesniegumu uz mūsu e-pastu asio@asio.lv, personai jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, to personas datu apstrādei (informācija par saziņas līdzekļiem (tālrunis un e-pasta adrese), kas veikta uz piekrišanas pamata. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā minētie personas dati tiek dzēsti.

„Cookie” failu izmantošana

Mēs izmantojam „cookie” uz dažādām lappusēm, lai padarītu mūsu mājaslapu pievilcīgu apmeklētājiem un nodrošinātu noteiktu funkciju izmantošanu. Pie tam runa ir par nelieliem teksta failiem, kuri tiek saglabāti Jūsu datorā. Vairākums izmantojamo „cookie” failu tiek izņemti no Jūsu cietā diska sesijai beidzoties (tā sauktie „sesijas cookie”). Citi „cookie” paliek Jūsu datorā un ļauj mums atpazīt to jūsu nākamās apmeklēšanas reizē (tā sauktie „pastāvīgie cookie”).  Mūsu partneriem nav atļauts savākt, apstrādāt vai izmantot personas datus, kas saņemtas no mūsu mājaslapas pateicoties „cookie”.

Jūs varat jebkurā momentā atsaukt savu piekrišanu, nobloķējot „cookie” failu pieņemšanu Jūsu brauzera iestātījumos.

Informatīvais biļetens

Ja Jūs parakstījāties uz mūsu informatīvo biļetenu, tad ar Jūsu skaidri izteiktās iekrišanas mēs izmantosim Jūsu elektroniskā pasta adresi mūsu jaunumu ziņu izsūtīšanai. Informatīvais biļetens satur aktuālu informāciju, kā arī piedāvājumus mūsu produktiem. No izsūtīšanas var atteikties jebkurā momentā.

Izsūtīšana tiek veikta ar divkāršā pieraksta apstiprināšanas metodes palīdzību. Tas nozīmē, ka mēs Jums nosūtīsim informatīvo biļeteni tikai pēc tam, kad Jūs, nospiežot uz atsauci mūsu rakstveida paziņojumā, apstiprināsiet izsūtīšanas aktivāciju.

Dati, kurus mēs saņemam informatīvo biļetenu novērtēšanas ietvaros, tiek izmantoti lai optimizētu mūsu pakalpojumus atbilstoši lietotāju interesēm un priekšrokām, kā arī reklāmai un mārketinga pētījumiem. Mēs saglabājam datus ilglaicīgai arhivācijai un atkārtotai izmantošanai augstāk minētiem mērķiem.

Drošība

Mēs aizsargājam mūsu lappusi un citas sistēmas, veicot tehniskās un organizāciju darbības, kas pasargā no zaudējuma, iznīcināšanas, nesankcionētās pieejas, izmainīšanas vai gadījuma, kad Jūsu datu izplata nesankcionētas personas. Tomēr neskatoties uz regulārām pārbaudēm, pilna aizsardzība pret visiem draudiem nav iespējama.

Personas datu nodošana

Mēs izmantojam Jūsu personīgus datus vienīgi pašu, augstāk minētajiem mērķiem.

Personīgo ziņu nodošana valsts iestādēm un resorsiem notiek tikai nacionālo tiesisko norādījumu ietvaros, kas ir obligāti izpildāmi,  vai, ja tas ir nepieciešams, uzbrukumu gadījumos uz mūsu tīkla infrastruktūru tiesiskās vai kriminālās vajāšanas ierosinājumam. Ziņu nodošana trešajām personām citos nolūkos netiek veikta.

Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Personas datu glabāšana un iznīcināšana

Visi personas dati, kas glabājas pie mums tiek iznīcināti nekavējoties un neatgriezeniski tiklīdz tie pārstāj būt vajadzīgi mērķiem, kuriem tika savākti, ja mums nav pienākums glabāt tos atbilstoši likumiskiem norādījumiem. Ja tādas saistības attiecīgi to glabāšanai pastāv, tad dati tiek neatgriezeniski iznīcināti likumiski norādītiem termiņiem izbeidzoties.

Paziņojuma par informācijas aizsardzības atjaunošana

 Mēs paturam tiesības pēc nepieciešamības atjaunot doto paziņojumu par datu aizsardzību ar mērķi to adaptēt tehniskai attīstībai un sakarā ar jaunu pakalpojumu un produktu piedāvājumu. Iepazīties ar esošu versiju Jūs varat jebkurā laikā www.asio.lv pēc atsauces „Datu aizsardzība”.

Shopping Cart