Distances noteikumi

Terminu apraksts
Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.asio.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.asio.lv iegādātās Preces Klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs – www.asio.lv, SIA “ASIO”.

Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.asio.lv. Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja Prece, kā arī pasūtītās Preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Vietne – www.asio.lv.

Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.

Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās Preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.

 

Vispārējie noteikumi
1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA “ASIO”.

1.2. Pasūtot Preci ar interneta veikala www.asio.lv starpniecību, Klients piekrīt Preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.

1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par Preci ir publiska.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

1.6 Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas EUR valūtā

1.7 Norēķinu valūta: eiro (EUR)

Reģistrācija
2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam ar vai bez reģistrācijas vietnē.

2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli uz asio@asio.lv.

Vēstule ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu pa telefonu, e-pasta starpniecību, caur mājas lapas www.asio.lv vai patstāvīgi, norādot Pārdevējam Pasūtījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju Detalizētu informāciju skatīt sadaļā “Apmaksa”.

3.2. Ja Klients noformēja preces Pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju Pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par Pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā Prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja Klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo Pasūtījumu.

3.3. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes veida, reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā Pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

3.4. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot Pasūtījumu, nav radušās šaubas par Preces īpašībām.

3.5. Gadījumā, kad Preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja, reģistrējoties vietnē.

3.6. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet neizsūtīta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta Klientam.

3.7. Interneta veikala www.asio.lv ievietotajiem Preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un Pārdevēju. Preces apraksts var neatbilst Klienta informatīvo pieprasījumu kritērijiem.

3.8. Interneta veikala www.asio.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta displejā.

Piegāde
4.1 Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un dažām citām valstīm.

4.2 Lai Prece tiktu Klientam piegādāta pēc iespējas ātrāk, Pārdevējs dara visu, no tā atkarīgus apstākļus. Tomēr, informējam, ka ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.

4.3 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Klientu brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

4.4 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās Preces vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

4.5 Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā “Piegāde”.

4.6 Katras Preces piegādes vērtības aprēķins tiek veikts, aprēķinot konkrētas Preces vai visa Pasūtījuma svaru, piegādes reģionu un veidu un tiek norādīts vietnē pēdējā Pasūtījuma noformēšanas etapā.

4.7 Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

Preces apmaksa
5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.

5.2 Apmaksas veidi tika aprakstīti veidnē sadaļā “Apmaksa”.

5.3 Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam. Pasūtīta Prece tiek rezervēta 24 stundas.

5.4 Vietnē, Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar Swedbank norēķinu sistēmu .

5.4.1 Operācijas ar bankas norēķinu kartēm, autorizācijas pakalpojumus nodrošina Swedbank. Ja kompānijai, kura nodrošina apmaksas ar bankas norēķinu kartēm autorizāciju, ir pamatotas aizdomas par to, ka operācijai ir krāpniecisks raksturs – šī kompānija ir tiesīga atteikt minētās operācijas realizāciju.

5.4.2 Lai izvairītos no krāpniecības, visas vietnē noformētās un ar (kredītkarte) apmaksātās operācijas tiek pārbaudītas. Ja, kā Pasūtījuma saņēmējs, ir norādīta persona, kura nav Swedbank konta īpašnieks un piegādes adrese nav vereficēta sistēmā, Pasūtījuma apstrāde var aizkavēties darījuma likumības papildus pārbaudes nolūkos. Personai, bankas kartes īpašniekam, pēc pirmā Pārdevēja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt savas pases divu lappušu kopijas: ar fotogrāfiju un deklarēšanas vietu, kā arī bankas norēķinu kartes abu pušu kserokopiju vai skenēto attēlu (kartes numuru ir nepieciešams nosegt, izņemot pēdējos četrus ciparus). Ja Klients neuzrāda augstāk minētos dokumentus vai to autentifikācijas šaubu gadījumā, Pārdevējs ir tiesīgs anulēt šo Pasūtījumu. Pasūtījuma summu Pārdevējs atgriež bankas norēķinu kartes īpašniekam.

5.5 Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam Precei atlaides un piedāvāt Klientam piedalīties bonusu programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

Preces atgriešana
6.1 Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Detalizētu informāciju skatīt sadaļā “Atteikuma noteikumi”.

Intelektuālais īpašums
7.1 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietotais ASIO zīmols, preču zīmju nosaukums un logotipi pieder to īpašniekam.

Garantijas un atbildība
8.1 Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

8.2 Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.

8.3 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.

8.4 Preču aprakstiem interneta veikalā www.asio.lv ir vienīgi informatīvs raksturs, un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Klienta informatīvā pieprasījuma kritērijiem.

8.5 Interneta veikala www.asio.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta displejā.

Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība
9.1 Klienta informācijas sniegšana.

9.1.1 Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju: Vārds, Uzvārds, E-pasta adrese, Tālrunis, Adrese, Pasta indekss, Pilsēta, Valsts.

9.2 Klienta sniegtās informācijas izmantošana.

9.2.1 Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:

Klienta reģistrācijai vietnē;

Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;

Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;

Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.

9.2.2 Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu uz e-pastu asio@asio.lv

9.3 Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.

9.3.1 Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas nodošana par Klientu aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.

9.3.2 Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu, informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

9.3.3 Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.asio.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.

9.4 Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju

10. Iegādes kārtība

1. solis: ar pogas ” Pievienot grozam” palīdzību, izvēlēties vajadzīgās preces un pārejiet uz grozu;
2. solis: Izlasiet lietošanas nosacījumus un uzlieciet ķeksīti, ja to apstipriniet
3. solis:. izvēlēties vēlamo piegādes veidu
4. solis: nospiediet “Noformēt” pasūtījumu
5. solis: aizpildiet vienkāršo formu: ievadiet kontaktinformāciju, izvēlēties vēlamo maksājuma veidu un piegādi, apstipriniet savu pasūtījumu
6. solis: tuvākajā laikā ar Jums sazināsies mūsu darbinieks, lai apstiprināt un precizēt detaļas

 

11. Citi noteikumi

11.1 Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

11.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski vai izmantojot e-pastu www.asio.lv. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Warenkorb